ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  • Ημ/νία: 17 Μάι 2014
  • Σχόλια: 0

Πρόγραμμα του Σπιτιού Ημέρας 2014

Στόχοι του προγράμματος (σε πρώτη φάση)

 

-          Η επαφή των μελών της ομάδας με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω επίδειξης κατ’ αρχήν.

-          Ενημέρωση για το τι μπορεί να κάνει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ιδιαίτερα το internet(ενημέρωση, καιρός, ειδήσεις κ.λ.π., γνώσεις, εκπαίδευση, επικοινωνία, ηλεκτρονική ταχυδρόμηση, ψυχαγωγία).

-          Πως τίθεται σε λειτουργία ο ηλεκτρονικός υπολογιστής

-          Πως χρησιμοποιούνται οι μηχανές αναζήτησης

Τα παραπάνω προωθούνται με: συνδυασμό υπολογιστή- προβολέα. Τα θέματα επιλέγονται από τα μέλη της ομάδας. Κατά την προβολή σχολιάζονται από τα ίδια μέλη που τα επιλέγουν.

Οι οπτικές –ακουστικές παραστάσεις ¨διεγείρουν¨ και ¨ενδυναμώνουν¨ τις νοητικές και συναισθηματικές διεργασίες των μελών και προωθούν την αυτοεκτίμηση και επικοινωνία.

Comments are closed.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας με κάποιο απο τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.