Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας, είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ), που ιδρύθηκε το 1999 και έχει ως έδρα της την Πάτρα.

Η εταιρεία έχει επιστημονικό, εκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

ΣΤΟΧΟΣ

Πρωτεύων στόχος της Π.Ε.Γ.Γ., είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης και τέταρτης ηλικίας.

Τον στόχο αυτόν τον επιτυγχάνει με:

Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από εγγραφές και συνδρομές των μελών, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη θεληματική προσφορά μελών ή τρίτων όπως και έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις και ενέργειες της Εταιρείας.

ΔΡΑΣΗ

Η Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας προς το παρόν παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Π.Ε.Γ.Γ. 2015-2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρυσανθόπουλος Κων/νος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελλούλ Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαρώδη Ιωάννα
ΤΑΜΙΑΣ: Δημητροπούλου Αικατερίνη

ΜΕΛΗ:
Αλόκριος Γρηγόρης
Θεοδωροπούλου Ιωάννα
Σταθοπούλου Μαρία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Αποστολοπούλου Αικατερίνη
Αμπατάγγελος Φώτιος
Γκοτσοπούλου Νικολίτσα
Λέμη Ειρήνη
Σαλαμαλίκη Θεοδώρα
Σκαλής Δημήτριος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κολόμβα Ευθυμία
ΜΕΛΗ:
Τραχάνη Ελένη
Κούλη-Γεωργοπούλου Βασιλική

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Γουλιάμη Σοφία
Κωστοπούλου Θεοδώρα
Τσοκανά Αικατερίνη

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (PDF)

katastatiko